top of page

 Voorwaarden  

 
De reservering van Mazet de Taranis (waarbij de reserverings- en bevestigingsmails authentiek zijn) impliceert de volledige aanvaarding van de onderstaande Algemene Voorwaarden (niet-naleving van deze voorwaarden zal automatisch leiden tot het indienen van een klacht):

 

Artikel 1 - Verblijfsduur: De klant die de gîte voor een bepaalde periode reserveert, kan in geen geval aanspraak maken op enig recht om in het pand te blijven.

Artikel 2 - Totstandkoming van het contract: De reservering wordt van kracht wanneer de klant de eigenaar een aanbetaling van 30% van het totale bedrag van de prijs van het verblijf heeft gestuurd. Prijzen zijn inclusief alle kosten, exclusief toeristenbelasting. De eigenaar behoudt zich ook het recht voor om een door beide partijen ondertekend boekingscontract in tweevoud op te stellen.

Sectie 3  - Annulering door de klant: Elke annulering moet worden gemeld per aangetekende brief gericht aan de eigenaar.
a) Annulering voor aanvang van het verblijf: indien de annulering meer dan 2 weken voor aanvang van het verblijf plaatsvindt, wordt de aanbetaling gerestitueerd. Indien de annulering plaatsvindt tussen 2 weken en 48 uur voor aanvang van het verblijf, blijft de aanbetaling bij de eigenaar. Als de annulering minder dan 48 uur voor aanvang van het verblijf plaatsvindt, blijft de aanbetaling bij de eigenaar die dan gerechtigd is om het saldo van de prijs van de accommodatie te claimen.
b) Indien de klant niet verschijnt vóór 20.00 uur op de dag voorzien voor aanvang van het verblijf, vervalt de reservering en kan de eigenaar over de gîte beschikken. De borg blijft bij de eigenaar die dan het recht heeft om het saldo van de prijs van de accommodatie te claimen.
c) In het geval van een verkort verblijf, blijft de prijs die overeenkomt met de totale kosten van de accommodatie volledig voor rekening van de eigenaar.
 

Sectie 4  - Annulering door de eigenaar: Wanneer de eigenaar voor aanvang van het verblijf dit verblijf annuleert, dient hij de klant hiervan per aangetekende brief met ontvangstbewijs op de hoogte te stellen. De klant zal, onverminderd een beroep op vergoeding van eventueel geleden schade, onmiddellijk de betaalde sommen terugbetaald krijgen.  

Sectie 5  - Aankomst: In geval van late of uitgestelde aankomst, dient de klant de eigenaar hiervan op de hoogte te stellen.

Sectie 6  - Betaling van het saldo: Het saldo dient te worden betaald bij aankomst bij de eigenaar. Verbruik en aanvullende diensten worden aan het einde van het verblijf aan de eigenaar betaald.

Sectie 7  - Toeristenbelasting: De toeristenbelasting is een lokale belasting die de klant moet betalen aan de eigenaar, die deze vervolgens overdraagt aan de gemeente van Val de Ligne.

Sectie 8  - Gebruik van de lokalen: De klant dient het rustige karakter van de lokalen te respecteren en er gebruik van te maken in overeenstemming met hun bestemming.
Het is ten strengste verboden voedsel of een vast voorwerp in de toiletpotten te gooien, in het bijzonder: condooms, tampons, sigaretten, wattenstaafjes, wattenstaafjes, luiers, maandverband, spenen, flessen, flacons, stoffen, stenen, enz...

 

Sectie 9  - Capaciteit: De reservering van de gîte is vastgesteld voor een bepaald aantal personen, inclusief kinderen en baby's. Indien het aantal gasten dit aantal overschrijdt, kan de eigenaar extra gasten weigeren of de toegang tot de gite weigeren. Deze weigering kan op geen enkele manier worden beschouwd als een wijziging of contractbreuk op initiatief van de eigenaar, zodat in geval van vertrek van een aantal klanten dat groter is dan het aantal geweigerde, geen terugbetaling kan worden overwogen en het saldo verschuldigd blijft .

Sectie 10  - Dieren: Na volledig abnormaal gedrag van sommige hondenbezitters, worden dieren niet meer geaccepteerd bij Mazet de Taranis. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de klant om op het moment van boeking te vragen of hij met een dier mag komen. Bovendien, als het dier meer dan 10 kg weegt en afhankelijk van het ras, behoudt de eigenaar zich het recht voor om 10 € per dag in rekening te brengen voor schoonmaaktijd. Bij niet-naleving van deze clausule door de klant kan de eigenaar de dieren weigeren. Deze weigering kan op geen enkele manier worden beschouwd als een wijziging of contractbreuk op initiatief van de eigenaar, zodat in geval van vertrek van de klant geen terugbetaling kan worden overwogen en het saldo opeisbaar blijft.

Artikel 11 - Bij aankomst wordt een borgsom van € 500 gevraagd.  

bottom of page